Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Samverkansutbildning i samhällets krisberedskap

RSU17Flygförare från FFK, bandvagnsförare från FAK och Bilkåren samt sambandspersonal från FRO deltog i den årliga regionala samverkansutbildningen (RSU) som genomfördes i slutet av maj på Ränneslätts övningsfält utanför Eksjö. Utbildningen var ett led att träna förmågan att leda bandvagnar från flyg på väg i ett terrängområde, men även att leta ”koppartjuvar” längs järnväg och öva sambandstjänst mellan flyg och markenheter. Såväl Rakel som andra sambandsmedel användes i övningen.

Från FRO deltog personal från både Molos och Trafikverksuppdraget. Sambandstjänsten var huvuddelen av verksamheten men man hann även med vidareutbildning av bandvagnsförare i underhåll av vagnarna.

FRO har flera olika uppdrag inom samhällets krisberedskap. Läs mer här, eller kontakta FRO om du vill ha en uppgift i samhällets krisberedskap. 

IS HV överlämnat till hemvärnet

rikshvch3Vid en ceremoni på Hemvärnets stridsskola under torsdagen överlämnades IS HV (informationssystem hemvärn) formellt från FMV till hemvärnet. Projektet och systemet presenterades av projektledaren Petter Winther från FMV och sedan överlämnades det av Peter Kivikari från FMV till Rikshemvärnschefen Generalmajor Roland Ekenberg.

Rikshemvärnschefen höll ett kortare anförande om IS HV som tagits fram under kort tid med stor effektivitet och med låg kostnad till hemvärnets bataljons- och kompanistaber. IS HV har dessutom tagits väl emot väl av användarna vilket även det är värt att fira. "För hemvärnet är detta gigantiskt, ett lyft för ledningsförmågan - från fettpennor och kartplast till digitalisering av stabsarbetet" säger Roland Ekenberg.

Nu väntar leverans ut till de första 19 bataljonerna vilket kommer att ske efter sommaren.

Veterandagen 29 maj

MinnesstenborasDet är få som missat att vi i Sverige firar Veterandagen som är instiftad av FN. Dagen har statsceremoniell status sedan 2011 och i år har regeringen beslutat att den ska vara nationell flaggdag. Vad kanske inte alla vet är att FRO har haft många medlemmar ute på missioner runt om i världen. Medlemmar i FRO bidrar även till att kommunikationssystemen fungerar i dessa förband.

Basker av för de som fått betala det yttersta pris i rikets tjänst som fredssoldat. Men vi kan även skänka en tanke till våra medlemmars insatser på Veterandagen i framtiden. Vid invigningen av landets sjunde minnessten, i Borås, fanns en för många FRO:are känd person med som fanbärare, numera med kraftig skäggväxt.

Veteraners uppskattning varierar mycket beroende på land. I USA kan veteraner få höra ”thank you for your service” och särskild veteranrabatt ges i butiker. Tack till alla medlemmar som gjort fredsbevarande insatser!

Samövning för Molos i syd

samovning17sDe fyra Molosgrupperna i södra delen av landet samlades under Kristi Himmelsfärdshelgen för en samövning. Övningen startade redan klockan halv åtta på lördag morgon. Deltagare från Molosgrupperna 4, 6, 7 och 8 möts vid Bengtsfors Energi där VD hälsar alla välkomna och berättar att man drabbats av ett strömavbrott.

Så får de två grupperna, som man delat in övningen i, sina uppgifter. Personal ur FRG agerar linjepersonal och ska utbildas i hur man använder Rakel. Efter det ska den ena gruppen försöka hitta en bandvagn som är inlåst inom området.  Den andra gruppen får i uppgift att hitta en transformatorstation och sedan se till att kommunikationen fungerar i länet. Lös uppgiften, lyder ordern från övningsledningen.

En DMO gateway upprättas vid Långevi intill skidbacken. Nu ska man testa att all kommunikation fungerar. Det finns färdiga instruktioner för hur testerna går till. Utanför bandvagnen  är det mycket hett men det är garanterat minst 20 grader varmare därinne. Vattendunkarna kommer väl till användning.

Sambands- och datatekniker till hemvärnet utbildades i Boden

signmek17Eleverna vid sambands- och datateknikerutbildningen tog med sig våren upp till Boden, säger instruktörerna på plats. Soligt väder, varmare temperaturer och därtill midnattssol bidrog till en lyckad kurs med teknisk utbildning, lödning och reparationer.

Hemvärnsförbanden är idag utrustade med omfattande ledningssystem – allt från telefoni till radio- och IT-materiel. I rollen som sambands-och datatekniker ingår att utföra enklare fältreperationer, känna till logistikkedjan och bereda materielen för reparationer. Teknikerna ska även leda vård och återställning av materiel samt kunna hantera elsäkerhetsfrågor. Allt detta ska man kunna göra inom bataljons ram, det innebär att även om man är placerad vid ledningsplutonen ska man kunna felsöka, diagnostisera och reparera all materiel på bataljonen för att ledningssystemen att fungera.

Sambands- och datatekniker är en av de befattningar i hemvärnet som FRO bemannar. Är du nyfiken på vad det innebär? Kontakta oss för mer information här.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök