Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ordförandekonferens 2017

ordfkonf17bUnder helgen var ett 30-tal funktionärer representerande 18 av förbunden i FRO samt centralstyrelsen samlade till konferens på Tylebäcks kursgård.

Utredningen av en organisation för framtiden - FRO 2020 - fick stort utrymme på konferensen. Mathias, som leder arbetet, hade förberett några inledande frågeställningar som diskuterades och konferensen lämnade synpunkter för det fortsatta arbetet. FRO 2020 ska leda fram till förslag på propositioner till riksstämman 2018.

Niklas Nordgren, som är beredskapsdirektör på länsstyrelsen i Halland, pratade om samhällets beredskap och civilt försvar. Speceillt intressant är det med det behov av frivilliga förstärkningsresurer som vi förväntar oss ska bli tydligt i en nära framtid.

Thomas Andersson, som är chef för Hallandsgruppen, informerade om utvecklingen inom Försvarsmakten och hur det påverkar hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna.     

Presentationer från konferensen kommer att läggas ut i FRODOK (kräver inloggning).

Utbildning i sommar - Ledningsplats hemvärn

ledningsplatsKursen är en vidareutbildning i stabs- och sambandstjänst för dig som är placerad på ledningsplats för hemvärnsbataljon eller kompani. Kursen ger dig förståelse för stabens och förbandens uppgifter, organisation och förmågor. Du får ökad kunskap i stabens arbetsmetoder och behov. Du får lära dig att upprätta ledningsplatser under olika förhållanden. Kursen är lämplig för såväl stabsmedlemmar som signalister och stabsassistenter.

Kursen går på Fårö Kursgård under tiden 22 – 30 juli.

Ansökan sker i Utbildningskatalogen senast 30 april

Trafikverkets bandvagnsenhet övade i vintermiljö

bandvagnisno3Trafikverkets bandvagnsenhet, med personal från FAK, FFK och FRO, genomförde en övning på Älvdalens skjutfält under en vecka i mars. Polisen, MSB och Teracom var och tittade på hur övningen fortlöpte liksom även en observatör från Finlands motsvarighet till Trafikverket.

Övningen startade med att bandvagnarna skulle lastas på järnväg för att fraktas från Borlänge via Mora till Oxberg och därefter gå fordonsmarsch ca 5 mil till Älvdalens skjutfält. Det blev en hel rad med vagnar som skulle lastas. Lossningen skedde i mörker, det är en mycket bra test av förmågan inom enheten. Personalen på Trafikverkets bandvagnsenhet har en bred och blandad bakgrund vilket på ett mycket bra sätt kommer fram vid utbildningar och övningar.

Övningen gick ut på att leda bandvagnar på olika sökmetoder i blandad terräng  för att leta efter försvunna fordon och personer samt rapportera in detta till en upprättad sambandscentral för vidare analys hos polis på plats. Flera mobila sambandsenheter upprättades för att kunna agera som relästationer men även kunna leda sökandet på plats. De olika sambandsmedel som används är Rakel och Radio 90 flygradio i huvudsak men även mobiltelefon för att ha full kontakt med alla olika typer av enheter.

Temperaturen och snödjupet varierade mycket från ca 15 minus på morgonen till ca 8 plusgrader mitt på dagen, snödjupet var på sina ställen ca 120 cm. När veckan var slut skulle det lastas igen i Oxberg och transporten bar av mot Borlänge igen.

Ledningssystem för bataljonsstabsmedlemmar

stabsplatsKursen ledningssystem för bataljonsstabsmedlemmar är för dig som är stabsmedlem i en bataljonsstab och som behöver utveckla din förmåga att använda hemvärnets lednings- och sambandssystem. På kursen får du arbeta tillsammans med elever på kurser för ledningssystembefäl samt sambandsgruppchefer. En hemvärnsbataljon får en ny uppgift och planering av ledningssystemet ska göras. Kursen ger utökade kunskaper i ledning av och samband inom hemvärnsbataljon. Samverkan inom och utom bataljonens ram ingår liksom utökade kunskaper om bataljonens lednings- och sambandsmateriel. Kursen är främst avsedd för befäl i andra befattningar än som ledningssystembefäl.

Kursen går på Fårö Kursgård under tiden 22 – 30 juli. Ansökan sker i Utbildningskatalogen senast 30 april

Ledningssystemchefer träffas på HvSS

ledsystchefLedningssystemchefer från hemvärnets bataljoner träffades i helgen på Hemvärnets Stridsskola i Vällinge för det årliga seminariet. Deltagarna fick en genomgång av aktuella frågor och annat inom hemvärnet. Särskilt diskuterades användningen av kortvåg samt införandet av stabsstödssystemet IS HV. Likheter och skillnader i militärregionernas sätt att hantera ledningssystemfrågor belystes och gemensamma övningar inom respektive region planerades.

FRO rekryterar och utbildar sambandspersonal till hemvärnet. Befattningarna varierar från signalist i kompaniledning upp till ledningssystemchef i bataljonsstab. Utbildning sker på kursgårdar och regementen över hela landet. Låter det intressant? Läs mer här!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök