Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ny sambandspersonal till Hemvärnet

Dart380Årets utbildning för ny sambandspersonal till Hemvärnet har nu dragit i gång. Första kursen var GU Signalist 2 (kurs 2 av 3 som ingår i befattningsutbildningen) som genomfördes på FömedC i Göteborg. Kursen innebär en fördjupning av kunskaperna om Ra 180-systemet, samt nya kunskaper om Dart och Rakel.

Eleverna har fått lära sig resa högantennen i regn och rejäl blåst, det var mycket våta efter denna övning. Men att resa högantenn i solsken och 20 grader kommer inte att vara några problem för dem efter detta. De har också fått bekanta sig med CB 5, så de vet hur sambandsutrustningen skall sitta i den.

Man säger att med Ra 180 kommer man inte så långt, men kan man nyttja terrängen och de olika kopplingsfallen (reläkopplingar) så kan man komma riktigt långt. Detta fick eleverna erfara på lördagen då de kunde sända ett meddelande med ett relähopp nästan 7 mil. Med två länkhopp blev det ännu bättre förbindelse.

Vill du vara med i totalförsvaret som signalist i Hemvärnet? Hör av dig till FRO

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök